Vinkkejä teknologian opettamiseen senioreille, Pedagoginen opas

Tietotekniikkaa käyttävät ikäihmiset

Eurostat:in vuoden 2016 aineiston mukaan lähes puolet 55–74 -vuotiaista, Euroopan unionin 27 maan kansalaisista käytti internettiä keskimäärin kerran viikossa. Internet ja sosiaalinen media mahdollistavat iäkkäiden ihmisten yhteydenpidon perheensä ja ystäviensä kanssa, ja ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia olla aktiivinen ja osallistua harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Lisäksi ikääntyneet ihmiset käyttävät tietotekniikkaa ilmaisten viestien lähettämisessä, osallistumalla verkossa oleviin keskustelupalstoihin, kuuntelemalla radiota ja lukemalla sanomalehtiä.

Ikääntyneet ihmiset oppijoina, nuoremmat ihmiset opettajina

Ikä ei ole este – oppimiskyky säilyy läpi koko elämän. Ikäihmiset ovat kuitenkin huolestuneita oppimismahdollisuuksistaan, kuten tuen puutteesta oppimisprosessin aikana, epäselvistä ohjeista tietotekniikkakursseilla, vieraista tietotekniikan käsitteistä ja liian nopeasti etenevistä ohjeistuksista.
Ikääntyneiden oppimisprosessin aikana on huomioitava ikääntymiseen liittyvät tekijät, jotta voidaan varmistaa tehokas oppimistapa tietotekniikan käyttöön. Oppiminen voi olla vaikeampaa, jos muisti on heikentynyt. Työmuisti, joka ylläpitää ja käsittelee lyhytaikaista tietoa, ja elämänkertamuisti/episodinen muisti, joka muistaa henkilökohtaisesti koetut tapahtumat, ovat niitä muistin lajeja, joihin ikääntyminen vaikuttaa eniten. Myös ikääntymismuutokset aisteissa, esimerkiksi kuulossa ja näkökyvyssä, voivat vaikuttaa oppimiseen ja edellyttävät lisätukea mahdollistaakseen ja helpottaakseen oppimisen.
Kognitiivisista ja aisteihin liittyvistä muutoksista huolimatta, ikääntyneet ihmiset voivat oppia uusia asioita. On kuitenkin olemassa tekijöitä, joita on hyvä huomioida heitä opetettaessa. Nuoremmat ihmiset, jotka ovat tottuneet erilaisiin digitaalisiin välineisiin ja ratkaisuihin, hyötyvät siitä, että he tiedostavat ikääntyneiden oppijoiden ja tekniikan käyttäjien ikääntymiseen liittyvät tekijät. Tämä opas ja siihen liittyvä Pedagogical Tips for Teaching Technology to Seniors -animaatio pyrkivät kaventamaan ikääntyneiden ja nuorempien ihmisten kuilua ja tarjoamaan ohjeita, kuinka opettaa tietotekniikkaa ikääntyneille.
 

Vinkkejä tietotekniikan opettamiseen ikäihmisille

Kaikkein tärkein asia on se, että henkilö, jolle opetat, haluaa oppia. Internet tarjoaa monia etuja ikääntyneille, kuten yhteydenpidon perheen ja ystävien kesken muun muassa sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta, jokapäiväisten asioiden hoitamisen etäpalveluiden kautta ja tiedon etsimisen.

youngster teaching grandma

 

Huomioi seuraavat asiat, kun opetat ikäihmistä

1.    OLE RAUHALLINEN
On tärkeää pysyä rauhallisena. Nuoremmat ihmiset, jotka ovat kasvaneet teknologian parissa, ovat tottuneet erilaisiin laitteisiin, ohjelmiin ja nopeaan tiedonsaantiin. Varaa riittävästi aikaa ja etsi rauhallinen paikka. Pidä oppimistilanteet lyhyinä.

2.    OLE SELKEÄ
Puhu selkeästi ja riittävän kuuluvalla äänellä. Käytä käytännönläheisiä ja tuttuja esimerkkejä. Ikäihmiset eivät ehkä puhu niin sujuvaa englantia ja vieraat sanat voivat olla heille vaikeita. Yritä selittää asioita heidän omalla äidinkielellään käyttäen jokapäiväisiä sanoja. On tärkeää, että tunnet itse asian, jota olet opettamassa. Opettele ja käy asioita läpi ennen kuin opetat niitä.

3.    KERTAA TARVITTAESSA
Tekemällä oppiminen on tehokasta ja antaa sinulle mahdollisuuden varmentaa ymmärrys. On helpompi muistaa asioita, kun ne tekevät itse.

4.    NAUTI
Kunnioita henkilöä, jota olet opettamassa. Se, mikä voi olla helppoa sinulle, voi olla vaikeaa toisille. Rohkaise ja juhlista kaikkia saavutuksia. Pysy positiivisena ja nauti ajasta, jonka vietätte yhdessä. Viettäkää mukavaa aikaa yhdessä!

 

Kultaiset säännöt

1. Ole kärsivällinen: oppiminen vaatii enemmän aikaa ja ponnisteluja ikäihmiseltä nuorempaan verrattuna. Älä menetä malttiasi.

2. Ole rauhallinen: käytä rauhallista äänensävyä selittäessäsi. Älä kiirehdi. Puhu riittävän hitaasti.

3. Tue oppijaa: se voi vaatia yhden tai useamman yrityksen, jotta oppii käyttämään jotakin uutta.

4. Valitse rauhallinen, häiriötön tila.

5. Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa opettaa asiat kunnolla.

6. Käytä tuttuja sanoja, ei slangia, eikä liian monimutkaisia termejä.

7. Keskity yhteen asiaan kerrallaan.

8. Käytä kuuluvaa ääntä; puhu selvästi ja varmista, että opetettava ymmärtää.

9. Valmistaudu huolella: kysy itseltäsi, mitkä ovat konkreettiset oppimistavoitteet ja varmista, että omaat itse riittävät tiedot ja taidot.

10.  Toista: kertaa asioita mahdollisimman monta kertaa.

11. Varmista, mitä on opittu: tee kysymyksiä, harjoittele ja tee kysymyksiä opitusta.

12. Kunnioita: älä ole ylimielinen.

13. Ole avoimin mielin: älä ole tuomitseva, äläkä aliarvioi kenenkään taitoja.

14. Ole joustava: uusien asioiden oppiminen voi vaatia aikaa.

15. Pidä oppimistilanteet riittävän lyhyinä: oppiminen vie aikaa.

16. Ole ystävällinen!

17. Ole kohtelias!

18. Pitäkää hauskaa: nauttikaa yhdessä vietetystä ajasta!