Medialukutaito

Medialukutaito on ollut olemassa niin kauan kuin itse media, mutta käsitteenä se on melko uusi. Jatkuvasti muuttuva ja kasvava internet on muuttanut mediaa ja tapaa, jolla me kuluttajina käytämme mediaa jokapäiväisessä elämässämme. Muutos on ollut suurin ikäihmisille yhteiskunnassamme, koska he ovat joutuneet opettelemaan median käytön aivan alusta. He ovat muuttuneet passiivisista käyttäjistä (esim. radion kuuntelu, sanomalehden lukeminen) aktiivisiksi toimijoiksi, jotka käyttävät internettiä ja sosiaalista mediaa.

Internetin ja sosiaalisen median myönteiset puolet ovat ilmeisiä. Saatavilla olevan tiedon määrä ja yhteyden saaminen ihmisiin on kätevää ja nopeaa. Haittapuolena kuitenkin on väärien tietojen ja valeuutisten uhka. Jos on tottunut luottamaan perinteisen median sisältöön, voi olla haastavaa erottaa tämän päivän mediasta, mitkä ovat luotettavia tiedonlähteitä. Tämän vuoksi kannattaa aina pohtia seuraavia asioita, kun lukee jotain sosiaalisesta mediasta tai internetistä ylipäänsä.

  1. Tarkista, kuka tai ketkä ovat tehneet julkaisun. Ovatko he luotettavia? Kuka tai mikä taho ylläpitää sivustoa?
  2. Lue koko teksti. Otsikoista voi saada virheellisen tulkinnan.
  3. Tarkista julkaisupäivämäärä – onko teksti ajantasainen?
  4. Sisältääkö teksti yleistä faktatietoa vai onko se kirjoitettu jostakin näkökulmasta? Onko kyseessä mahdollisesti mielipidekirjoitus?
  5. Etsi muita lähteitä ja vertaile niiden sisältöä lukemasi tiedon kanssa